@ สพอ.นิคมคำสร้อย พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน ณ บ้านเหล่าต้นยม ม.9 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

19/01/2561 เวลา 08.30 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหล่าต้นยมจัดกิจกรรมอัญเชิญเงินขวัญ ถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน ณ บ้านเหล่าต้นยม ม.9 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย โดยท่านนายอำเภอนิคมคำสร้อยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

(Visited 51 times, 1 visits today)