@สพอ.นิคมคำสร้อย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ออกติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 18 มกราคม2561 เวลา 08.30-12.00 น.คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ออกติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 36 times, 1 visits today)