สพอ.นิคมคำสร้อย ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบาทสตรี

17/01/2561 เวลา 08.30-12.00 น.
นำโดย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบาทสตรี ในพื้นที่ ต.นาอุดม 18 โครงการ และ ต.หนองแวง 14 โครงการ ณ ห้องประชุม รพสต.หนองแวง และห้องประชุม อบต.นาอุดม

(Visited 53 times, 1 visits today)