(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดมุกดาหาร กองทุนหมู่บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย

29/01/2561 เวลา 13.30 น.ประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมให้กำลังใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 นายเรืองศรี ยืนยง กำนันตำบลหนองแวง

26/01/2561 เวลา 09.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พร้อมด้วยท [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.นิคมคำสร้อย พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน ณ บ้านเหล่าต้นยม ม.9 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

19/01/2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำส [...]

อ่านต่อ

@สพอ.นิคมคำสร้อย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ออกติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 18 มกราคม2561 เวลา 08.30-12.00 น.คณะอนุกรรมการบร [...]

อ่านต่อ