ประชุมสัมมาชีพรอบที่ 2

วันที่ 22ธ.ค.60 สพอ.นิคมคำสร้อยประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนรอบที่ 2จำนวน 12หมู่บ้าน และบ้านใหม่ 6บ้าน

(Visited 19 times, 1 visits today)