เปิดตลาดประชารัฐ

5 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธาน ในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมีผู้ประกอบรายใหม่ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในบริเวณงาน ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ ณ ศูนย์โอทอปอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 211 times, 1 visits today)