โครงการฝึกอบรมซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขายให้กับผู้ประกอบการใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยโดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอ
ำเภอ ร่วมกับ ธกส. สาขานิคมคำสร้อย และ ท้องถิ่นอำเภอดำเนินโครงการฝึกอบรมซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขายให้กับผู้ประกอบการใหม่ ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 48 times, 1 visits today)