โครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ 12-14ธันวาคม 2560 พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒ [...]

อ่านต่อ