ประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้จัดเก็บ จปฐ.ต.นาอุดม และต.ร่มเกล้า

วันที่ 29 พ.ย. 60ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยออกประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้จัดเก็บจปฐ. ประจำปี 2561 ณ อบต.นาอุดม และเทศบาลตำบลร่มเกล้า

(Visited 128 times, 1 visits today)