กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 24พ.ย.60 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนิคมคำสร้อยนำโดยนายชาคริต ชุ่มจันทร์ ผู้แทนนายอำเภอและหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 39หมู่บ้านร่วมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยในโอกาสนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเรืองเจริญรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประจำปี 2560ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

(Visited 59 times, 1 visits today)