ประชุมเตรียมเข้าค่ายบ้านหนองนกเขียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา20,00น.นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย และนายวีรยุทธ สุวรรณศรี พัฒนากรประจำตำบลร่มเกล้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหนองนกเขียนเร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อเตรียมจัดค่ายการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว

(Visited 197 times, 1 visits today)