ประชุมประจำเดือน พ.ย. 60

วันที่ 1 พ.ย. 60 เวลา 10 .00 น .นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 27 times, 1 visits today)