จิตอาสาฝ่ายดอกไม้จันทน์

วันนี้ 24 ตุลาคม 2560 จิตอาสาเฉพาะกิจฯ อำเภอนิคมคำสร้อย รวมจำนวน 2,000 คน ร่วมจัดเตรียมสถานที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ และซักซ้อมวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมารามต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการซักซ้อมมอบหมายภารกิจ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่ทำหน้าที Mission Commander ทั้ง 8 กลุ่มงาน และในส่วนของฝ่ายดอกไม้จันทน์ ได้คัดแยกดอกไม้จันทน์ บรรจุกล่อง ซึ่งนำทีมโดยพัฒนาการอำเภอ วัฒนธรรมอำเภอ และสตรี โดยมีกลุ่ม OTOP และจิตอาสาฝ่ายดอกไม้จันทน์ทุกท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่

(Visited 34 times, 1 visits today)