โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรสตรีทุกระดับ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนิคมคำสร้อยจัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรสตรีทุกระดับโดยการอบรมครั้งนี้ท่านรองฯปานทอง สระคูพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย และนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอให้การต้อนรับ และในตอนบ่ายนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัด ร่วมบรรยายโดยมีกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการพัฒนาสตรี 318 คนเข้าร่วมโครงการและมีการสาธิตอาชีพ 5 อาชีพ

(Visited 42 times, 1 visits today)