ประชุมผู้ประกอบการ OTOP อ.นิคมคำสร้อย

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยโดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอ ประชุมผู้ประกอบการ OTOP อ.นิคมคำสร้อย เพื่อประชาสัมพันธ์การขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน โดยในวันนี้มีผู้ประกอบการ 15 ราย 37 ผลิตภัณฑ์สมัครขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP

(Visited 77 times, 1 visits today)