ประชุมผู้นำ อช.

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย จัดประชุมผู้นำ อช.เพื่อจัดทำแผนผลการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และติดตั้งป้ายสำนักงานใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 115 times, 1 visits today)