ประชุมคณะทำงานขับเคลื่่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 19 times, 1 visits today)