ภารกิจในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองแวง ณ วัดคามาสี  และต.นาอุดม ณ บ้านทรายไหลแล้ง ในตอนบ่ายร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.หนองแวง ณ อบต.หนองแวง

(Visited 60 times, 1 visits today)