พัฒนาการอำเภอร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทั้งแนะนำตัวต่อที่ประชุมเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

(Visited 26 times, 1 visits today)