โครงการรักเหนือรัก ในระดับศีล 5 น้อมเกล้าฯอุทิศถวายพระโพธิสัตว์ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองแว [...]

อ่านต่อ