ศาสตร์พระราชา

 

โครงการขยายผลตามแนวทางศาสตร์ะระราชา กิจกรรมมหกรรมตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทศาสตร์พระราชา ณ พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน โดยบ้านหนองนกเขียนหมู่ที่ 4  ต.ร่มเกล้า จัดนิทรรศการ และมีกลุ่มโอทอป ร่วมจำหน่ายสินค้า มีกลุ่มสัมมาชีพชุมชนไม้กวาดบ้านเหล่าต้นยม ร่วมกิจกรรม บ้านเรืองเจริญร่วมจัดภาแลง

(Visited 128 times, 1 visits today)