ถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ้านหนองนกเขียน

วันที่ 18 กันยายน 2560 ทีมงานช่างภาพมาถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยว Smart village Smart OTOP  ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 346 times, 1 visits today)