สมัครจิตอาสางานพระราชทานเพลิง

บุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยผู้นำ อช. ร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 237 times, 1 visits today)