พัฒนาการอำเภอ

วันที่ 4 กันยายน 2560 นางเกศลา ทองคำเจริญ รายงานตัวต่อท่านชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ  นายอำเภอนิคมคำสร้อย เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 99 times, 1 visits today)