กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร

วันที่ 5 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารโครงการเส้นทางบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ ส่งเสริมคุณธรรมตามรอยพระยุคคลบาท ณ วัดบ้านอุ่มไผ่ โดยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานการดำเนินงาน

(Visited 22 times, 1 visits today)