จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันที่ 2 -3 กันยายน 2560 ผู้ประกอบการ OTOP อ.นิคมคำสร้อย บ้านหนองนกเขียน หมุ่ที่ 4 ต.ร่มเกล้า และชุมชนบ้านอุ่นคำเจริญ ต.นิคมคำสร้อย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 3 จุดคือ ศูนย์โอทอปชัยมงคล บ้านหนองนกเขียน และตลาดสด อ.นิคมคำสร้อย

(Visited 191 times, 1 visits today)