“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สิบสานปนิธานของพ่อ”

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.นิคมคำสร้อย 79 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศวาระแห่งชุมชน “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สิบสานปนิธานของพ่อ” ณ ห้องริเวอร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4 ต.ร่มเกล้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฯ

(Visited 102 times, 1 visits today)