ร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560

วันที่ 12- 14 สิงหาคม 2560 นายเลื่อน ยืนยง ประธานหมู่บ้านต้นกล้าของแผ่นดิน อ.นิคมคำสร้อย และ นายวิจารณ์ บุญกัณฑ์ วิทยากรเครืองข่ายกองทุนแม่ระดับจังหวัด เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ประจำปี 2560  ณ ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร อิมเเพ็คอารีนา เมืองทองธานี เพื่อเข้าร่วมพีธีมอบเงินพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560

(Visited 32 times, 1 visits today)