12 สิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 25 times, 1 visits today)