เสวนาแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 12สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 39หมู่บ้านเข้าร่วมเวทีเสวนาฯ

(Visited 157 times, 1 visits today)