การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในโอกาสนี้นายสุรชัย รูปเรี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง เข้ารับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ประจำปี 2560

(Visited 83 times, 1 visits today)