ทำสัญญาเงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จัดประชุมกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และทำสัญญาการกู้ยืมเงินโดยมี นายสุรชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานยทุธศาสตร์ ให้คำแนะนำการดำเนินงานโดยมีกลุ่มผู้กู้เงินทั้ง 31 กลุ่มเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและทำสัญญาการกู้เงิน ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 82 times, 1 visits today)