โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ บ.หนองหลี่ หมู่ 7 ต.โชคชัย

 

วันที่ 27 มิ.ย.2560 เวลา 10.30 น. นายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ออกเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้าน ในโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองลี่ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสานของชาวบ้านอีกด้วย

(Visited 176 times, 1 visits today)