วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

 

วันที่ 26 มิ.ย.2560 เวลา 08.30 น.นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมหัวหน้าส่วนาราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดและการประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ณ โรงเรียนบ้านป่งแดงวิทยาคม หมูที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักราชการแทนพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นำชาวบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเหล่าต้นยม หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย เข้าร่วมเดินรณรงค์ด้วย

(Visited 517 times, 1 visits today)