พิธีเปิดตัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ.เต่าถ่าน ต.หนองแวง

๑๕ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารอปท. กำนัน/ผญบ. และประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมพิธีเปิดตัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านเตาถ่าน ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

(Visited 178 times, 1 visits today)