โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นำกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 182 times, 1 visits today)