โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ บ้านหนองลี่ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

 

วันที่ 8 มิ.ย.2560 เวลา 10.00 น. นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิการ ร่วมประชุมในโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองลี่ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย ทั้งนี้ นางสวนสวรรค์ วังวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมให้ความรู้ด้วย

(Visited 171 times, 1 visits today)