กลุ่มทำดอกไม้จันทน์บ้านโนนเกษม ออกสาธิตและสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 8 มิ.ย.2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยพร้อมกลุ่มทำดอกไม้จันทน์บ้านโนนเกษม ออกสาธิตและสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 20 คน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 100 ดอก

(Visited 465 times, 1 visits today)