อบรมวิทยากรครู ค รุ่นที่ 1

๕ พ.ค.๖๐ เวลา 10.00 น.นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพีธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรครู ค รุ่นที่ 1 ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ ๑๐ ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา)กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กร ปราชญ์ หมู่บ้านละ ๘ คน รวม 248 คน จาก ต.กกแดง ต.หนองแวง และต.โชคชัย
(Visited 40 times, 1 visits today)