โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ต.หนองแวง

  วันที่ 28 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางอุไรศิลป์ ไ [...]

อ่านต่อ

โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ต.โชคชัย

  วันที่ 27 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางอุไรศิลป์ ไ [...]

อ่านต่อ

โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย”ต.ร่มเกล้า

  วันที่ 26 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางอุไรศิลป์ ไ [...]

อ่านต่อ

โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ต.นิคมฯและตำบลนากอก

  วันที่ 25 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นายวีรยุทธ สุว [...]

อ่านต่อ

โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย”ต.นาอุดม รุนที่ 2

  วันที่ 24 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นายวีรยุทธ สุว [...]

อ่านต่อ

โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย”ต.นาอุดม รุ่นที่ 1

  วันที่ 23 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางอุไรศิลป์ ไ [...]

อ่านต่อ

โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย”ต.กกแดง

วันที่ 23 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นายวีรยุทธ สุวรรณศรี [...]

อ่านต่อ