หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมีนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ร่วมให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 507 times, 1 visits today)