นางเกศลา ทองคำเจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nikhomkhamsoi วันที่ 12 พ.ย. 2564

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตรเช้า เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และอุทิศส่วนกุศลให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เสียชีวิต โดยจัดให้พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเช้า

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nikhomkhamsoi วันที่ 25 มี.ค. 2562

(สพอ.นิคมคำสร้อย) แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส่วนที่ 2 TLD)

แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สารสนเทศตำบลต้น [...]