พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมโครงการ “ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ให้การต้อนรับนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตาม/สนับสนุน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มกล้วยบาบีคิวแม่กวัก

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว เปิดหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา10.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2562 ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ณ ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานรากอำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสันติ วิทวุฒิศัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมติดตามผลการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภองาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 พฤษถาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศัก [...]
อ่านเพิ่มเติม