พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV พช.

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว จัดประชุมชาวบ้านเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้านตามภารกิจ 13 ตัวชี้วัดและวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ลำปางเขียวสวย ด้วยมือเรา” ณ บ้านหวด หมู่ที่ 2

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวล [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภองาว เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ ซึ่งมีโครงการประเภทเงินอุดหนุน 12 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1 โครงการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสันติ  วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมพิธีเปิดโครงการ”ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา”กิจกรรม “สำนักงานร่มรื่น” และรับมอบต้นกล้าไม้สำหรับนำไปปลูก

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ติดตาม สนับสนุน ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดเมืองง้าวเงิน) ภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกรแปรรูป ฯลฯ ร่วมจำหน่ายสินค้า ภายในงานมีกิจกรรมอีซูซุมินิสไมล์เดย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลวงเหนือ จัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนป้องกันยาเสพติดและหมอกควันไฟป่า

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงาานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านข่อย เรื่องการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศั [...]
อ่านเพิ่มเติม