การประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน

นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปางที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับการสนับสนุนให้กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน 2564 ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้นายปิติภัทร มาทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
(Visited 2 times, 1 visits today)