การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการประพฤติมิชอบ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินการติดตามการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการประพฤติมิชอบ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภองาว จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมเครือข่าย OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปางในการนี้ นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
 
(Visited 3 times, 1 visits today)