การดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบตามยุทธศาสตร์กรมฯ)

นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม เพื่อดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบตามยุทธศาสตร์กรมฯ) เป็นพื้นที่แปลงขนาด 1 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนายชลกวิน จิระ ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนายชลกวิน จิระ บ้านเลขที่ 70 บ้านนาแรม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยนายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวด้วย
(Visited 4 times, 1 visits today)