โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสตรี ตำบลบ้านหวด

นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด เป็นประธานการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสตรี ตำบลบ้านหวด รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ของบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ประเภท เงินอุดหนุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านหวด จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยทาก หมู่ที่ 3 บ้านปางหละ หมู่ที่ 4 บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านหวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว บรรยายในหัวข้อ “การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสตรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
 
(Visited 4 times, 1 visits today)