กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภองาว เป็นประธานการดำเนินงานกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดบุญยืน บ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)