การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านแหง ครั้งที่ 2/2564

นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้นายปิติภัทร มาทา และนางสาวตุลารักษ์ คำวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านแหง ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารศาลาการเปรียญวัดบุญยืน บ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 5 times, 1 visits today)